UNEF porta el nou model de retribucions de les renovables davant del Tribunal Constitucional

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha interposat un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Suprem contra la normativa que estableix el nou model de retribució per a les renovables.

Segons es publica Según al Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de juliol de 2014, l’associació ha interposat recurs contra el Real Decreto 413/2014 per al qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica per a renovables, cogeneració i residus; i contra l’ordre amb la qual s’aproven els paràmetres retributius per aquestes instal·lacions. Amb l’entrada en vigor d’aquestes noves normatives, les renovables deixen de funcionar amb el sistema de primes per tal de passar a regular-se amb un sistema d’incentius a la inversió amb una rendibilitat del 7,5% per tota la vida útil de cada instal·lació.

Les associacions de renovables ja havien anunciat la seva intenció de recórrrer totes les normes d’una reforma amb la qual han acusat al govern d'”estafar” al sector i de tenir la intenció d'”aniqular-lo”.  .

Share