Li podem oferir tot tipus d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió:

L’energia reactiva és la demanda extra d’energia que alguns equips amb caràcter inductiu com motors, transformadors de lluminàries, necessiten per al seu funcionament.

Aquesta energia “extra” pot descompensar la seva instal·lació elèctrica.
La major part de las càrregues industrials produeixen aquest tipus d’energia, conjuntament amb l’energia activa.

Efectes negatius de l’energia reactiva

Existeixen alguns efectes negatius que es deriven del consum d’aquest tipus d’energia:

– Costos econòmics reflexats a les factures elèctriques.
– Pèrdua de potència de les seves instal·lacions.
– Caigudes de tensió que perjudiquin els seus processos.
– Transformadors més recarregats.

A més a més, aquesta energia provocar una sobrecàrrega a les línies transformadores i generaodres sense produïr treball útil, i per tant, és necessari compensar-la per tal d’optimitzar les seves instal·lacions elèctriques.

Avantatges de la compensació de l’energia reactiva

Aquesta compensació ajuda a obtenir avantatges econòmiques i a la vegada tècniques:

DSC01223– Augmenta la capacitat de les línies i transformadors instal·lats.
– Millora la tensió de la xarxa.
– Disminueixen les pèrdues d’energia.
– S’aconsegueix una reducció en el cost global de l’energia.

En diferents sectors, s’utilitzen solucions que minimitzen l’impacte derivat del consum d’aquest tipus d’ energia. Bàsicament consisteixen en la utilització d’equips dissenyats per neutralitzar l’energia reactiva que presenten els sistemes elèctrics. Un exemple clar és la instal·lació de bateries de condensadors.

A més a més es poden utilitzar d’altres mecanisms para realitzar els seguimients exhaustius del consum de l’energia reactiva i així poder realitzar accions correctores.

 

 

 

DSC01269                      DSC01181

DSC01214

DSC01159

DSC01216