Date: 11 abr. 2014
Cat: Direcció d’obra

Es van dirigir les actuacions a nivell d’obra i d’instal·lacions d’un edifici.