400px-Newandoldstreetlights

L’enllumenat públic és el servei públic consistent en la il·luminació de les vies públiques, parcs públics, i d’altres espais de lliure circulació que no es trobin a càrrec de cap persona natural o jurídica de dret privat o públic, diferent del municipi, amb l’objectiu de proporcionar la visibilitat adequada per al normal desenvolupament de les activitats.

Per un general l’enllumenat públic en las ciutats o centres urbans és un servei municipal que s’encarrega de la seva instal·lació, encara que en carreteres o infraestructura vial important correspongui al govern central o regional la seva implementació.

Per obtenir més informació sobre aquest tipus d’instal·lacions, podeu consultar al següent enllaç.