Estudis energètics

Un dels pilars de la nostra empresa és potenciar tot el que fa referència a l’estalvi energètic amb la finalitat de poder anar complint amb les Directives Europees que proposen uns objetius que haurem d’assolir l’any 2020.

Per aquest motiu, hem apostat molt fort per tot el que està relacionat amb els estudis energètics tan a nivell industrial com també a nivell comercial i domèstic. No és una qüestió de futur sinó una qüestió de present.

Els passos que seguim per a la realització d’aquests estudis energètics són sempre amb col·laboració i participació directa del client en qüestió el qual haurà d’aportar tota la informació i documentació a nivell de costos i el treball de camp serà realitzat per nosaltres directament. Les conclusions d’aquest estudi sempre seran entregades per escrit i valorades econòmicament amb el seu període de retorn amb la finalitat que el client pugui escollir per quina/es mesures començar, prioritzant sempre aquelles que tinguin un retorn més ràpid en el temps.

A la pàgina web de l’ IDAE (Insituto para la Diversificación y Ahorro Energético) pot trobar més informació relacionada amb programes d’estalvi energètic d’àmbit estatal així com també ajudes per a la rehabilitació energètica les quals són molt interessants de considerar.