En el disseny d’un projecte de nau industrial és imprescindible conèixer la finalitat de la mateixa per tal de poder fer una previsió de tots els paràmetres que es tenen que considerar en el càlcul de las diferents aplicacions i serveis dels que disposarà la mateixa.

En alguns casos que són per a la venta, es consideren factors generals i l’adaptació la portarà a càrrec l’empresa que s’encarregui de la gestió de la nau en una fase posterior quan s’hi vagi a  implantar una activitat. Per tal d’obtenir més informació al respecte de projectes d’activitats pot consultar al següent enllaç.

naveindustrial_25080