DSC01181                  DSC01183

Les instal·lacions que podem executar-li a nivell de distribució elèctrica i de dades són molt diverses i poden anar des del camp industrial, passant per al comercial i finalitzant amb instal·lacions de caràcter domèstic.

Les canalitzacions sempre es faran complint la normativa vigent aplicable en el camp en el que es treballi i com podeu veure en les imatges superiors a nivell de distribució elèctrica, inclús en espais complexes i ambients especials.

DSC01134

DSC01158Sempre es prioritzarà el pas per espais el més favorables possible amb la finalitat d’optimitzar la instal·lació planificada, adaptant-se en tot moment a les necessitats del client i a les singularitats del projecte.

La importància d’executar una correcte instal·lació de distribució elèctrica recau en que l’executi una empresa amb solvència contrastada en aquest tipus de treballs, i nosaltres som una d’elles.