T’ajudem i assossorem en tots els tràmits, des dels passos previs fins a l’obertura del teu local.

Per això us posem a la vostra disposició el nostre equip tècnic format per arquitectes i enginyers que materialitzaran en un projecte la vostra idea.

Els tramitem totes les llicències necessàries per a l’obertura del vostra local així com també els permisos d’obres que siguis necessaris.

Coordinem tots els tràmits d’obertura d’establiments a l’Ajuntament per poder obrir la teva activitat.

En una llicència d’activitat a Barcelona o altres municipis, el procediment a seguir pot ser diferent en funció de l’activitat. Podem trobar alguns procedimients com poden ser els següents:

 • COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA D’ACTIVITAT
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE (Activitats que estan incloses a l’anenx de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis)
 • AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA
 • LLICÈNCIA AMBIENTAL
 • COMUNICACIÓ AMBIENTAL
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE
 • AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA

També  podem oferir-li d’altres tràmits a nivell d’activitat com són:

 • Sol·licitud Autorització de Terrassa exterior e en pati de llums.
 • Sol·licitud de modificació, ampliació o renúncia d’autorització de terrassa.
 • Declaració Responsable per a Instal·lacions Eventuals, Portatils o Desmontables.
 • Declaració Responsable per a la venda no sedentaria en terreny privat.