Es va realitzar una instal·lació de distribució de potència a nivell industrial per a un amperatge total de 2.000A.

DSC01183