Date: 11 abr. 2014
Cat: Canalització i distribució elèctrica

Es va realitzar una instal·lació de distribució de potència a nivell industrial per a un amperatge total de 2.000A.

DSC01183