IR_0192

consumo_energetico_hi

Realitzem les mesudres en camp que siguin necessàries amb l’aparamenta idònia per una correcta mesura i anàlisi de consum energètic considerant tots els paràmetres que són d’importància i que cal tenir en compte.

Per altre banda, també es valora amb càlculs i gràfiques una estadística de consum energètic i al mateix temps, també del cost energètic, en el temps per tal de visulitzar la seva evolució. També considerem els harmònics que tants problemes poden comportar en moltes instal·lacions industrials.