automatització processosDSC01199

En aquest apartat, podem oferir-li el control de maquinaria  industrial, la instal·lació de maquinària industrial, el desenvolupament del disseny de comunicació i la programació de sistemes automàtics amb PLC, més coneguts com a automastismes programables. Tot  això és bàsic quan parlem d’automatització industrial de processos.

El control es podrà realitzar de moltes maneres però avui en dia pràcticament tots utilitzen sistemes de visualització, supervisió i maniobra tipus SCADA com podreu veure en la imatge de l’esquerra.

En l’automatització de processos industrials és molt important comptar amb un equip que tingui experiència i nosaltres la tenim per tal de poder oferir-los un molt bon servei.