Un software creat a València permet estalviar a la indústria fins a un 15% d’electricitat

Un grup d’investigadors de la Universitat de València (UPV) ha desenvolupat una eina informàtica l’aplicació de la qual permetrà a les indústries aconseguir un estalvi mitjà del voltant del 15% en la factura elèctrica. Segons ha informat la UPV, aquest treball s’emmarca en el projecte europeu Demand Response in Industrial Production (DRIP), coordinat per la companyia energètica RWE.  .
Carlos Álvarez, investigador de l’Instituto de Ingeniería Energética de la UPV, apunta que l’objectiu de DRIP és aconseguir que les empreses consumeixin de manera més eficient l’energia i, al mateix temps, que estalviïn el màxim en la factura. Per això, el projecte planteja un nou escenari de gestió de la demanda, en el que les empreses podrien participar en els mercats de l’energia i d’operacions dels sistemes elèctrics, passant a ser subministradors de recursos.

“El que volem en aquest projecte és impulsar els canvis regulatoris necessaris per tal que l’empresa disposi d’algun recurs de generació distribuida, com panells fotovoltaics o molins, pugui flexibilitzar el seu consum amb talls puntuals o baixada de la demanda”.  També que participi en els processos de gestió del sistema elèctric, ofereixi la seva energia i rebi una remuneració per això, amb el que s’aconsegueix un menor cost de la factura elèctrica, destaca Carlos Álvarez.

imagen-sin-titulo

A prova en quatre fàbriques d’Europa
L’eina desenvolupada evalua en quins processos pot una empresa flexibilitzar la seva demanda energètica, consumir menys energia i oferir-la al mercat. Per això, l’usuari ha d’indicar, per un costat, el consum dels diferents processos i el consum total de la fàbrica, i per un altre costat, els processos en els que considera que podria captar el consum i baixar-lo, i durant quan temps.
Igualment, hauria d’indicar el nombre de talls o interrupcions de subministrament que podria arribar a tolerar i quan temps de preavís necessita per assumir una baixada o tall de consum; en funció d’aquest temps, la compensació econòmica seria major o menor.

 

Share