La demanda elèctrica dels consumidors domèstics disminueix i augmenta la de la indústria

La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha publicat els informes sobre la novena liquidació provisional del sector elèctric, d’energies renovables, cogeneració i residus i del sector del gas natural.

D’acord amb aquests informes, l’evolució de la demanada en consum (159.741 GWh) ha estat un 2,1% inferior al valor promig observat en anys anteriors a aquesta liquidació. A més a més, cal assenyalar l’evolució desfavorable de la demanda en consum i de la potència contractada per grup tarifari registrada en els últims dotze mesos (agost 2013-juliol 2014) respecte a la previsió continguda a l’Orden IET/107/2014.

En particular, cal destacar l’evolució desfavorable de la demanada en consumidors connectats a baixa tensió amb potència contractada inferior als 10kW (que representen gairebé la meitat) que disminueix entre el -2,7% i el -6,4% molt per sota de l’augment del 0,5% previst. Per contrari, augmenta la demanda a la indústria. En quan a la potència, disminueix principalment a la mitja tensió (PIME’s i comerços) amb baixades d’entre el -5,9% i el 6,9%, molt inferiors al 6,6% previst.

Share