Adecuació d’instal.lacions eléctriques a instal.lacions de comunitats de propietaris

la proposta defensada per AGIC tira endavant. La Subdirecció General de Seguretat Industrial ha confirmat que s’enviaran aproximadament 37.000 cartes a les comunitats de propietaris amb instal·lacions elèctriques de serveis comuns superiors als 100 kW durant el pròxim mes.

Legalizaci_n_Instalaci_n_El_ctrica_Instrucci_n_10_2005_Despacho_Ingenier_a_Proyectos_300x225.1

El missatge que inclourà aquestes cartes es basarà en l’obligatorietat de tenir legalitzada la instal·lació elèctrica del propi edifici (serveis comuns) i d’haver passat la inspecció periòdica corresponent d’acord amb el REBT i la seva instrucció tècnica ITC-BT-05 per a instal·lacions de més de 100 kW. A més, recollirà el procediment sancionador d’aplicació en cas d’incompliment.

Per altra banda, i amb la finalitat que les instal·lacions acollides a la Instrucció 9/2012 no restin paralitzades, la Subdirecció General de Seguretat Industrial ha publicat una instrucció d’ús intern que obliga als Organismes de Control a notificar a la Generalitat aquelles instal·lacions que no han corregit els defectes detectats a la inspecció corresponent per la seva legalització. Si els defectes no son corregits en un període de 6 a 9 mesos, es tancarà el procés de legalització amb l’obligació de tornar a contractar el servei. Posteriorment es notificarà a Subdirecció General de Seguretat Industrial que actuarà en conseqüència.

Segons els precedents en altres regions d’Espanya, es preveu que la incidència en el sector sigui molt important i la demanda s’incrementi de forma exponencial.

Font: AGIC (Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya.

Share