Impuls a projectes d’estalvi energètic en les PIMES a través de la figura del gestor compartit

Impuls a projectes d’estalvi energètic en les PIMES a través de la figura del gestor compartit

Què és la figura del gestor energètic compartit? és un projecte estratègic orientat a fomentar aquesta la figura en de les PIMES catalanes. Aquest projecte planteja una col·laboració entre vàries empreses per compartir un mateix gestor, de manera que: es comparteixen els costos de contractació del gestor, es potencien possibles sinèrgies des del punt de vista de la gestió energètica (per exemple: compartir experiències, comparar realitats i tecnologies similars, etc.) i finalment s’aconsegueix que les PIMES redueixin els seus costos energètics i millorin la seva competitivitat.
L’objectiu del projecte és que la figura del gestor generi suficient valor afegit com per garantir la seva continuïtat a l’empresa, aconseguint d’aquesta manera la millora de competitivitat del teixit industrial, la generació de llocs de treball i la minimització de les externalitats ambientals associades al consum d’energia.
L’ICAEN promourà aquest model entre les empreses consumidores, les consultories i enginyeries, i suportarà la seva implantació.

A qui va dirigit?
Aquest projecte va dirigit principalment a dos tipus d’actors, d’una banda a enginyeries o consultories que estiguin interessades en treballar sota el model de gestor energètic compartit per a diferents empreses i d’altra banda, a associacions empresarials que estiguin interessades en oferir aquest servei als seus associats. En qualsevol dels dos casos, la gestió energètica es portarà a terme de forma simultània dins de vàries PIMES amb activitat manufacturera.

Share