La base instal·lada de lluminàries LED s’espera que arribi als 2,8 mil milions al 2023

L’actual procés de transició fluorescent a les tecnologies d’il·luminació amb diodes que emeten llum (LED) equival a una interrupció definitiva per a la indústria de la il·luminació, el que podria canviar els mètodes mitjançant els quals es proporciona la il·luminació i es ven als clients. Mentre que els sistemes d’il·luminació convencionals, incluint els fluorescents, segueixen sent la tecnologia dominant a dia d’avui, en els pròxims deu anys, s’espera que els LED’s es converteixin en la tecnologia d’il·luminació d’elecció, especialment en els mercats comercials. Segons un informe elaborat per la consultora Navigant Research, s’espera que la base instal·lada de lluminàries LED per aplicacions comercials creixi dels 187 milions al 2014 a prop del 2,8 mil milions al 2023.
“Mentres que els productes LED són encara més cars que les lluminàries tipus fluorescent que estan destinats a substituir, sinó que també són més eficients i ofereixen una sèrie de beneficis addicionals, tals com la millora en la qualitat de color i una millor regulació”, diu Jesse Fote, analista d’investigació senior de Navigant Research, “Com a tal, la transformació de tota la indústria de la il·luminació LED va a tota màquina, i s’espera que s’acceleri en els propers anys”.

Share