Es va executar una instal·lació de calefacció per un habitatge unifamiliar amb terra radiant i instal·lació de tres plaques solars tèrmiques amb suport de caldera mural de gas natural.

DSC01192