S’entèn per domòtica el conjunt de sistemes capaços d’automatitzar un habitatge, aportant serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació, i que poden estar integrats per mitjà de xarxes interiors i exteriors de comunicació, cablejades o inalàmbriques, i l’objectiu de les quals és el control de certa ubicuïtat, des de dins i fora de l’espai. Es podria definir com la integració de la tecnologia en el disseny intel·ligent d’un recinte tancat.

El mot domòtica prové de la unió de les paraules domus (que significa casa en llatí) y tica (d’automàtica, paraula en grec, ‘que funciona per si sola’).

Felip Alpuente té una llarga i dilatada trajectoria en el camp de les instal·lacions domòtiques, especialmen dirigides a habitatges i edificis d’oficines i hotels. Són sistemes que ofereixen un comfort important a més de permetre tenir un control de molts elements i  paràmetres apretant momés un botó.

domotica