mini-vrv

Realitzem un anàlisi previ de les necessitats tèrmiques dels diferents espais i elaborem una proposta detallada dels equips i de la intervenció concreta necessària per una instal·lació funcional, econòmica i ecològica.

Els mètodes de climatització dels locals, negocis i oficines més utilitzats són els següents:

  • Aire acondicionat a través de conductes: està format per climatitzador molt emprat per la seva practicitat. Està format per una unitat exterior i una unitat interior que a través d’una xarxa de conductes amb reixa de impulsió i retorn, climatitzen l’espai interior.
  • Refredadores d’aigua y Fan Colils: bàsicament és un sistema dirigit especialment a hotels, residències de gent gran, hospitals o habitatges de grans dimensions. La unitat exterior produeix aigua freda o calenta. Aquesta a través d’un sistema de bombes es fa circular per una xarxa de tuberies connectades a les unitats interiors i aconsegueix una climatització general de l’espai.
  • Sistemes VRV-VRF: són més coneguts com a sistemes de volum de refrigerant variable. Es caracteritzen principalment per tenir una gran eficiència a nivell energètic, per la qual cosa, una unitat exterior o la combinació de diverses es pot arribar a connectar una multitud d’unitats interiors amb un sistrma d’interconnexió frigorífica entre equips que es dimensionaran en funció de la instal·lació i segons les recomanacions del mateix fabricant. Aquests sistemes són instal·lats majoritariament en hotels, edificis d’oficines i d’altres edificis de dimensions considerables.

Per tal d’obtenir més informació d’aquest tipus de sistemes, pots visitar el següent enllaç.