L’estudi constarà d’una visita “in situ” per tal de poder valorar la instal·lació existent i es farà una proposta tècnico-econòmica que formarà part del gruix de l’estudi d’il·luminació comercial i de la llar, amb la inversió total a realitzar i l’estalvi obtingut. Amb això veurem el període d’amortització de la inversió que s’ha de realitzar per poder aconseguir aquests estalvis energètics.

A la pàgina web de l’ICAEN podeu trobar més informació oficial de tot el que fa referència a l’estalvi energètic així com línies d’ajut (subvencions) destinades a cofinançar aquest tipus d’inversions.