prof_01b2ap3_thumbnail_15.-La-importancia-de-la-comunicacin-industrial-efectiva

Anomenem sistema de comunicació de maquinària industrial a tots aquells mecanismes que s’utilitzen per a l’ intercanvi de dades de dispositius remots, en els que es busca exercir cert control. I se’ls coneix com a protocols de comunicació a totes aquelles regles que regulen aquest intercanvi de dades. Gràcies als avanços tecnològics i, a l’aparició de FieldBus, va ser possible que aquesta comunicació sigui molt més ràpida i eficient.

En l’actualitat per comunicar instal·lacions de maquinària industrial, s’utilitzen, principalment, dos formes de realitzar aquesta comunicació: FieldBus i Ethernet. Els primers són una sèrie de conductors que permeten la comunicació per mitjà de la conexió d’un conjunt de diferents circuits. I en el Ethernet dita comunicació és realitzada per mitjà d’un servidor amb controladors (PLC i ERP), que proporciona l’accés als diferents sensors que són conectats a la xarxa.

Millor productivitat

Un sistema de comunicació efectiu i que s’adapti a les característiques de cada empresa resulta essencial per millorar la productivitat, ja que permet un millor control dels processos, la vigilància de les diverses línies de producció, i una millor coordinació entre els processos, al disposar de la posibilitat de conèixer quin és l’estat de cada una de las maquinarias des del mateix lloc i, en alguns casos també permet la solució d’algun problema que aquestes presentin.

A més a més, amb els avenços de la tecnologia, aquestes tasques es fan cada vegada molt més ràpides i eficients. És per això que és important estar al dia amb els nous descubriments que permetran a una empresa millorar els seus processos industrials amb maquinària industrial.